Arama Motoru Optimizasyon Teknikleri (SEO)

İnceleme:

Bu çalışmada genel olarak günümüzde “Arama Motoru Optimizasyonu” olarak adlandırılan “arama motoru sonuç sıralamalarında üst sıralarda yer almak” için gerekli teknikler incelenmiştir. Arama motorları tarafından değinilen ve vurgulanan SEO ipuçlarının yanı sıra, arama motoru denince ilk akla gelen Google tarafından son yıllarda yapılan algoritma güncellemeleri araştırılmıştır. Bu algoritmalar ile değişen ve gelişen “Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)” teknikleri incelenerek, sitelerin arama motoru sonuç sıralamalarında yükselmesine etki edecek faktörler sezgisel olarak anlatılmış ve bir proje üzerinde uygulanarak etkileri analiz edilmiştir

Arama Motorlarının Önemi

Günümüz teknolojisinde internetin hayatımıza etkisi gün geçtikçe artmaktadır. İnternet üzerinden ticaret, reklam ve pek çok iş dalı hızla gelişmektedir. Bu büyük alanda öne çıkmak için ve daha çok kullanıcıya hitap edebilmek önemi büyüktür. İnternette bilgiye ulaşmakta birinci kaynak arama motorları haline geldiği düşünülürse, arama motorları bir nevi sitelerin kullanıcılara ulaşma mecraları haline gelmişlerdir. Bir kullanıcı herhangi bir bilgiye ulaşmak istiyor ama onunla ilgili web sitelerinin adreslerini bilmiyorsa, arama motorlarını kullanacak ve karşına çıkan sonuçlardan birisine yönelecektir. Hatta pek çok kullanıcı web adreslerinin bir kısmını arama motorlarına yazarak ulaşmak istedikleri siteye oradan gitmektedir.

Arama motorları arasında şüphesiz ki Google’ın açık ara liderliği bulunmaktadır. Stat Counter tarafından Aralık 2011 – Aralık 2012 arasındaki süreç baz alınarak sağlanan veriler, dünya genelinde %91,35 , Türkiye’de ise %98,23 gibi bir oranla açık ara lider konumdadır, Şekil 1 gösterildiği gibi. Türkiye pazarına yaptığı yatırımlar neticesinde, 2013 yılında Yandex’in Pazar payının artması beklenmektedir.

İnternet trafiğinin %93’ü arama motorları tarafından sağlanmaktadır.
– Google’dan yapılan aylık arama sayısı 100 Milyar civarıdır.
– Aramalarda ortalama 4,99 kelime kullanılmaktadır.
– ABD’de yaşayan yetişkinlerin %59’u günlük olarak arama motorlarından bilgiye erişmekteler.

SEO’nun Önemi

Search Engine Optimzation (SEO), kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve web sitelerinin arama motoru sonuçlarında daha yüksek sıralarda çıkmasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların bütününe verilen isimdir. Her geçen gün artan web sitelerinin sayısı, rekabeti de bir o kadar zor kılmaktadır. Kullanıcılara ulaşmanın bir numaralı alanı olan arama motorlarında iyi bir derece elde etmek de kritik öneme sahip hale gelmiştir. BlueCaribu [4] firması tarafından yapılan araştırmaya sonucu yayınlanan infografikte SEO ile ilgili şu bilgilere yer verilmiştir.

– Dünyada 863 milyon web sitesinde SEO kelimesi yer almakta ve Youtube da SEO kelimesi ile ilgili 164.000 video bulunmaktadır.
– Saniye 3,5 kişi Google’da SEO kelimesini araştırmaktadır. Bu da demek oluyor ki ayda 9.1 milyon internet kullanıcısı SEO ile ilgilenmektedir.
– Ayda 2.24 Milyon Amerikalı SEO terimini arıyor. Bu kullanıcıların %52’si erkek ve erkeklerin %46’sı 35-44 yaş aralığındadır.
– SEO ile ilgili olarak en çok SEO Servisleri, SEO Şirketleri ve SEO Araçları aramaları yapılmıştır.
– SEO kelimesinin en çok araştırıldığı ay Mart, gün ise Perşembedir.
– SEO kelimesi ile en çok ilgilenen ülke Hindistan, Pakistan ve Filipinler – Twitter’da her ay 248.000 kere SEO hakkında tweet atılıyor. Ve 60.194 profilin hakkında yazılarında SEO kelimesi geçiyor.
– 13 milyon blog içeriği SEO kelimesini içeriyor. – Amazonda SEO ile ilgili 2969 kitap bulunuyor.

SEO TEKNİKLERİ İNCELEMESİ: ALTYAPI ARAŞTIRMASI

Arama motoru optimizasyonu tekniklerini inceleyen çalışmalar konusunda literatür incelemesi yapıldığında, Türkçe dilinde yapılmış ve YÖK tez merkezinde bulunan bir adet çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada çeşitli kaynaklarda SEO’ya etkisi olduğu vurgulanan PageRank algoritması, meta etiketleri ve robots.txt dosyası gibi genel etkenlere değinilmiştir. İngilizce dilinde yapılan çalışmalar daha detaylı olmakla birlikte, Google tarafından yapılan Panda ve Penguen güncellemeleri yer almamaktadır. Bu güncellemeler neticesinde Google sıralama sonuçları değişmiş ve gelişmiştir.

Hazırlamış olduğum bu çalışmada Google tarafından değinilen ve vurgulanan SEO ipuçlarının yanı sıra, algoritma güncellemeleri ile önem kazanan faktörlere değinilmiş ve bir proje üzerinde uygulanarak gözlem yapılmıştır.

Bu bölüm literatürde yer alan SEO teknikleri ve algoritmaları hakkında araştırmaları içermektedir. Bu araştırma mevcut SEO çalışmaları ve uygulanan teknikler açısından bilgi edinilebilmesi konusunda yardımcı olacaktır.

Arama Motoru Sonuçlarının İncelenmesi

Arama motoru tek bir parça olarak gözükseler de, 4 ayrı bölüm olarak ele alınır.

– Arama Çubuğu
– Reklamlar (ücret karşılığı çıkan arama sonuçları)
– Organik arama sonuçları
– İlgili aramalar

Arama Çubuğu

Arama motorlarında aranacak kelimelerin yazıldığı alandır. Kullanıcılar tarafından farklı çeşitlerde yapılan aramalar üç kategori altında toplanmıştır; bilgi edinme amaçlı, yer bulma (navigasyon) amaçlı ve işleme yöneliktir.

Kullanıcılar “mont” gibi bir kelime arayarak o kelime hakkında bilgi toplayabilir, “Üsküdar mont dükkânı” gibi bir kelime grubuyla o civardaki bir dükkânı arayabilir veya “mont al” gibi bir kelime grubuyla ise online olarak alışveriş yapmak isteyebilirler.

Reklamlar (İnorganik Sonuçlar)

Arama sonucunuza göre listelenecek sonuçlardan önce aradığınız kelimeye bağlı olarak şekil 3’de olduğu gibi reklam gösterimleri yapılmaktadır. Bu tür sonuçların reklam olduğu kullanıcılara başlık ile belirtilmektedir. Yapılan aramalarda [2] %93 oranın kullanıcılar tarafından bu reklam sonuçlarının incelendiği görülmüştür.

Organik Arama Sonuçları

Arama motorlarında, kalite algoritmalarına göre web sitelerinin sıralandığı sonuç sayfalarıdır. Organik arama sonuçları arama motorlarının kendi algoritmaları uyarınca listeledikleri sonuçları içerir ve herhangi bir şekilde ücret karşılığı sıralamada yer değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir.

Organik arama sonuçlarının aşağıda görüleceği gibi dört elementi vardır.

I. Başlık
II. URL
III. Açıklama
IV. Site Linkleri

Ayrıca Google ele alınacak olursa; aranan kelimeye göre lokal sonuçlar gösterilerek size tavsiyelerde bulunabilir, bir toplama işlemi yapılıyor ise şekil 5’de görüleceği gibi hesap makinesi gibi davranarak yapılan işlemin sonucu gösterilebilir, birim dönüştürücü gibi davranarak “1 inç kaç cm” gibi sorularınıza cevap verebilir, şekil 6’da görüleceği gibi takım adı aratarak o takımın maç bilgileri detaylarına ulaşabilir ve film sonuçları gibi bilgilere ulaşabilirsiniz

İlgili Aramalar

Organik arama sonuçlarının en altında, konu ile ilgili en çok arama yapılan diğer anahtar kelimelerin listelenmesidir. Buradaki amaç, kullanıcıların benzer bilgilere de ihtiyacı olabileceklerini düşünerek onlara yardımcı olmaktır.

Page Rank

PageRank, Türkçe’ye “Sayfa Rütbesi” olarak çevrilebilir. PageRank kısaca açıklamak gerekirse; belli faktörler çerçevesinde sayfalara verilen nümerik puanlama algoritmasıdır. Bu puanlar, sayfaların belirtilen arama sorgusu ile alaka düzeyini belirlemede ve sitelerin kalite düzeylerini sıralamada arama motorları tarafından baz alınır.

Google kurucuları Sergey Brin ve Lawrance Page’in 1998 yılında yayınladıkları “PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web” makalesinde, PageRank bir sitenin link yapıları arasındaki bağlantılara bağlıdır ve içerikle bir bağlantısı yoktur. Bu yapının modellemesi Markov Model kullanılarak oluşturulmuştur.

Bir sayfanın PageRank değeri, o sayfanın aldığı link sayısı ve o linkler veren sayfaların önemine bağlıdır. Bir sayfa, yüksek PageRank değerine sahip başka bir siteden link almışsa, kendi PageRank değerini yükseltmek için katkıda bulunmuştur.

PageRank algoritmasında link yapılarının kullanılmasının temel nedenini örneklemek gerekirse; Bir X sitesi diğer Y sitesine link verdi ise, Y sitesinden kaynak olarak kullandığı bir içerik olduğunu veya Y sitesinin kullanıcılarına fayda sağlayabileceğini düşünmesidir. Bu şekilde siteler arası link grafikleri oluşturularak algoritmaya katkı sağlanır. Ancak burada X ve Y siteleri arasındaki linklerin birkaç detayına daha bakmak gereklidir:

– Link veren X sitesinin PageRank değeri ne kadar yüksek ise, link alan Y sitesinin PageRank değerine daha fazla katkı sağlar ve artmasına yardımcı olur. PageRank değeri yüksek bir siteden link almak, düşük değerli birkaç siteden link almaktan daha yararlı olabilir.

– Link veren X sitesinin dışarıya verdiği link sayısı ne kadar az ise, link alan Y sitesinin PageRank değerine katkısı o kadar fazla olur. X sitesinin dışarıya verdiği link sayısı arttıkça, linklerinin kalitesi ve önemi de azalacaktır.

Sergey Brin ve Lawrange Page’e göre PageRank şu şekilde hesaplanır:
T1…Tn, A sayfasına link veren sayfalar olarak kabul edelim. d parametresi 0 ile 1 arasında değişen ve genellikle 0,85 kabul edilen bir katsayıdır (damping faktör). C(A) ise A sayfasından dışarı verilen linklerin sayısıdır. Bu durumda PR(A), A sayfasının PageRank değerini ifade eder.

PR(A) = (1-d) + d (PR(T1)/C(T1) + … + PR(Tn)/C(Tn)) – Eşitlik 1

A,B,C ve D sitelerinden oluştuğunu ve şekilde gibi link yapısına sahip olduğunu varsaydığımız bir kümede şu şekilde hesaplayabiliriz:

Bu örneği analiz edecek olursak; en çok link’e sahip olan A sitesinin PageRank değeri en yüksek gözükmektedir. A sitesinin PageRank değeri; kendisine link vermiş olan B,C ve D sitelerinin PageRank değerleri ile o sitelerden dışarıya verilmiş linklerin sayısı kullanılarak hesaplanmıştır.

Bu örnekte yer almayan, ancak aynı sayıda link’e sahip farklı siteler olabilir. Burada önemli faktör link sayısından öte, alınan linklerin kalitesidir. Yani başka bir deyişle, dışarıya verdiği link sayısı az olan sitelerden alınan linklerin PageRank’e katkısı daha fazla olacaktır.

Günümüzde PageRank değerini etkileyen, çalışmamın ilerleyen aşamalarında değineceğim pek çok faktör vardır.

TrustRank

Web dünyasının günden güne gelişmesi ve sitelerin artması beraberinde rekabeti de getirmiştir. Arama motorlarından üst sıralarda yer alarak daha fazla ziyaretçi elde etmek isteyen ancak içerik ve kalite bakımından yeterli olmayan pek çok site, yaptıkları farklı yasal olmayan çalışmalar ile PageRank değerlerini yükseltmeye çalışmaktadır. PageRank algoritmasını etkisi bilinen faktörler bakımından yüksek ancak kullanıcılara yararı olmayan, sadece kar amacı güden bu sitelerin artması arama motorlarının sağladığı hizmet kalitesinde de düşüşe yol açmıştır.

Bunu engellemek ve kullanıcıları spam sitelerden önleyebilmek için PageRank algoritması her geçen gün yenilenmekte ve ek olarak TrustRank [2] algoritması kullanılmaktadır. TrustRank, güvenilir siteler ile spam siteleri birbirinden ayırmaya yarayan yarı otomatik bir metot olarak tanımlanmıştır. TrustRank’in çalışma mantığı ise şöyledir:

Trustrank ile uzmanlar tarafından güvenilir olduğu düşünülen siteler işaretlenir ve bu sitelere kök site ismi verilir. Kök sitelerden verilen linkler ile de diğer sitelerin TrustRank değerleri hesaplanarak devam edilir. Örnek ile anlatırsak; kök dizinden verilmiş bir link’in puanı 100 puan değerinde iken, bu 100 puanlık siteden verilen diğer bir link ise 85-90 puan aralığındadır

TrustRank’i etkileyen faktörler şu şekilde özetlenebilir:

– Sayfanın yaşı: Web dünyasında uzun yıllardır olan ve arama motorlarında yer edinmiş siteler daha güvenli olarak kabul görecek ve güvenirliği yeni açılmış bir siteye göre daha yüksek olacaktır

– Sayfaya gelen linkler: Sitenize gelen linkler, sitenizin güvenilirliğini artırma konusundaki en büyük etkendir. TrustRank değerleri yüksek sitelerden link almak ise en önemli faktördür.

– Gelen linklerin yaşı: Sitenize gelen linklerin ne kadar süre ile geçerli olduğudur. Örneğin bir A sitesinden B sitesine verilen link 3 aydır, C sitesine verilen link ise 8 aydır yayında ise; aynı siteden link almalarına rağmen C sitesi bu konumda daha öndedir.

– Sayfadan çıkan linkler: Sayfadan çıkan linklerin sayısı kadarı, ne tür sitelere link verildiği de oldukça önemlidir. Spam veya içerik ile alakasız sitelere verilen linkler olumsuz yönde etkilemektedir.

– Alan adının kayıt edilme süresi: Alınan bir alan adının uzun süreli kaydının yapılması onun spam kategorisinde olmadığı konusundaki ipuçlarından biridir. Spam amaçlı açılan siteler genelde kısa süreli kullanılan ve cezalı konuma düştüğü anda kapatılması planlanan sitelerdir.

– Dedicated IP: Sitenize özel IP adresinin olması güvenilirliği artırıcı bir nedendir. Ayrıca genelde aynı Hosting’de bulunan 8-10 site de aynı IP’leri kullanmaktadır. Bu sitelerden bir tanesinin ceza alması durumunda aynı IP’deki diğer sitelerde etkilenecektir. Bu durumlarda da sitenize özel IP adresinin olması bir avantajdır

Sayfa Başlığı – Title

Sayfa  başlığı,  arama  motorlarına  ve  site  kullanıcılarına  sayfanın  içeriği  ve  konusu

hakkında bilgi veren önemli bir kısımdır. Sayfa başlığı HTML dokümanının <head>

bölümünde <title> kodu içeriği ile tanımlanan bir metin dizesi vardır. Başlık tarayıcı

penceresinin başlık çubuğunda ve arama motorlarında sonuç başlığı olarak görünür.

Arama  motoru  optimizasyonunda  en  önemli  faktörlerden  biri  olmaya  devam

etmektedir.  Arama  motoru  örümceğinin  (crawler),  sayfayı  incelerken  ilk  baktığı

öğedir ve arama motoru  sıralaması için algoritma  da  başlıca  yeri olan faktörlerden

biridir. Ayrıca kullanıcı bir kelime aradığında, listelenen sonuçlarda ilgili sayfaların

başlıkları gözükür. Arama motoru sonuçlarında kullanıcısının ilgisini çeken başlıklar

ise tıklama oranını artırmaktadır.  Ayrıca bazı dizin  hizmeti veren siteler,  sayfaları

başlıklarına göre listelemektedirler .

 

Şekil 10 – Sayfa başlığının Google’da görünümü

Teorik olarak başlık  karakter  sayısı için bir limit  yoktur. Ancak World  Wide  Web

Konsorsiyumunun (W3C) belirttiği referansa göre, başlık karakter sayısının boşluklar

dahil 64 veya daha az olması tavsiye edilmektedir.

Başlık  kullanımında  sayfanın  içeriğini  özetleyen  ve  çok  uzun  olmayan  bir  kelime

grubu  tercih  edilmelidir.  Bir  site  altında  bulunan  tüm  sayfalarda  aynı  başlık

kullanılmamalı  ve  başlıklar  olabildiğince  sade  olmalı,  noktalama  işaretlerinden

olabildiğince kaçınılmalıdır.

Örnek Kullanım

<head>

<title>İstanbul Hava Durumu</title>

</head>

 

2.5  Meta Description – İçerik Tanımı

 

Meta  Description  ile  sitenizi  kısa  ama  öz  bir  şekilde  özetleyen  ve  hedef

kelimelerinize de içeren bir açıklama cümlesi yerleştirebilirsiniz. Açıklama cümlesi

kısa  bir  paragraf  veya  bir  iki  cümleden  oluşabilir.  İlerde  bahsedeceğimiz  Google

Webmaster  Tools’u  kullanarak  mera  Meta  açıklama  yazınızı  analiz  edebilirsiniz.

Böylece açıklamanızın çok uzun veya kısa olması ya da tekrara düşüp düşmediğiniz konularında bilgi sahibi olabilirsiniz. Birçok arama motoru sadece ilk 120 karakteri

göstermektedir. Bu yüzden kısa ve açıklayıcı olması tavsiye edilir.

 

Şekil 11 – Meta açıklamasının Google’da görünümü

Meta  açıklama  yazısı,  site  başlığıyla  beraber,  sitelerinizin  tıklama  oranı  (TO)

artırmak için çok önemlidir. Google arama sonuçların da site başlıkların altında, çoğu

zaman  sayfaların  Meta  açıklamalarına  yer  verir.  Böylece  kullanıcılar  yaptıkları

arama sonucunda listelenen siteler hakkında, siteyi ziyaret etmeden önce genel bilgi

sahibi  olmuş  olurlar.  Bazı  özel  durumlarda  ise  site  içerisinden  çekilen  belirli

cümleler açıklama olarak belirebilir.  Ayrıca pek çok dizin sitesi, sitenizin açıklaması

olarak Meta açıklamasını kullanır.

Örnek Kullanım

<meta name=”Description” CONTENT=” Deprem hakkında çeşitli öneriler sunan ve

deprem ile ilgili bilgiler edinebileceğiniz bir deprem sayfası.”>

 

2.6  Meta Keyword – Anahtar Kelimeler

 

Meta  Keyword,  yani  sayfanızın  içeriği  hakkında  fikir  veren  anahtar  kelimeler

sayfanın  <head>  bölümünde  bulunurlar  ve  arama  motoru  örümcekleri  tarafından

kullanılırlar.

Anahtar  kelimeler,  sayfanızın  başlığı  ve  içeriği  ile  uyumlu  olmalıdır.  İçeriğinizde

olmayan kelimeleri meta keyword olarak tanımlamanız, sayfanızın sıralamalarda geri

plana itilmesine sebep olabilir.

Örnek Kullanım:

<meta name=”Keywords” CONTENT=”15 günlük hava, hava raporu, hava bülteni,

yol durumu, yoldurumu, istanbul canlı kamera”>

 

13

 

2.7  Başlık Etiketleri – Heading Tag

 

Heading etiketleri, bir sayfadaki hiyerarşik başlık yapısını ifade eden etiketlerdir. Bu

hiyerarşi ile başlıkların önemi, büyükten küçüğe listelenir ve başlık içerisinde geçen

kelimelerin SEO’daki yeri büyük önem taşır.

Sayfalardaki başlık yapısı, kâğıtlarda olduğu gibi o içeriğin ilk bakışta ana hatlarının

ortaya  çıkmasında  en  önemli  faktördür.  İçeriğin  ana  ve  alt  başlıklarını  açık  bir

şekilde görebilmek kullanıcılar sayfaya girdiği zaman onlara yardımcı olacaktır [8].

Şekil  12’de  görüleceği  gibi  toplamda  altı  adet  heading  etiketi  vardır.  Etiketlerin

hiyerarşik  düzene  uygun  olarak  kullanılması  tavsiye  edilmektedir.  Yani  h1

etiketinden sonra h2 etiketi kullanılmalıdır. Bir sayfada bir adet h1 etiketi idealdir.

 

Şekil 12 – Başlık Etiketleri Gösterimi

Başlık  etiketleri  SEO  için  ve  kullanıcının  hayatını  kolaylaştırmada  artı  birer  değer

olsa da, etiketlerin yanlış kullanımı gibi durumların negatif olarak etkisi olmayacaktır

[9].

Örnek Kullanım:

<h1>Başlık 1</h1>

<h2> Başlık 2 </h2>

<h3> Başlık 3 </h3>

<h4> Başlık 4 </h4>

 

14

 

<h5> Başlık 5 </h5>

<h6> Başlık 6 </h6>

 

2.8  Resim Etiketleri

 

Sayfada  bulunan  içeriğin  görsel  ile  desteklenmesi  kullanıcı  açısından  anlamlıdır.

Kullanıcılar mouse ile resmin üzerine geldiğinde, şekil 13’de görüleceği gibi resim

açıklaması  belirir  ve  onlara  resim  hakkında  fikir  verir.  Ayrıca  düşük  bağlantı

hızlarında resimlerin açılmadığı durumlarda, açıklama yazıları kullanıcılar için daha

önem taşır.

Arama  motorları  açısından  da  resim  yazıları  önemlidir.  Arama  motorları  resimleri

okuyamayacağı  için,  resim  etiketlerini  ve  resim  dosyalarının  isimlerini  tarar.  O

yüzden  resimlerde  açıklama  etiketinin  olması  fayda  verir.  Ayrıca  “Google  Görsel

Arama” sonuçlarında da bu etiketin önemi büyüktür.

O  yüzden  sitenize  eklediğiniz  resimlerin  dosya  isminin  ve  etiketinin  düzenli  ve

açıklayıcı olmasına dikkat etmeniz tavsiye edilmektedir [8].

 

Şekil 13 – Resim Etiketi

Örnek Kullanım:

<img src=”matt-cutts.jpg” alt=”Matt Cutts”/>

 

2.9  Robots.txt

 

 

15

 

Sitenizi taramak üzere gelen arama motoru örümceği sitenizin sayfalarına erişmeden

önce robot.txt dosyası olup olmadığını kontrol eder.

Robots.txt’i olan bir site ile olmayan bir site karşısında arama motoru örümceklerinin

nasıl  davrandığı  aşağıdaki  grafikte  örneklendirilmiştir.  Bu  örneğe  göre,  robots.txt

dosyası  olmayan  bir  siteye  gelen  örümcek,  site  altındaki  tüm  dosya  ve  klasörleri

indekslemek üzere tarar. Ancak eğer örümceğin geldiği sitede bir robots.txt dosyası

var ise,  onun  yönlendirdiği  şekilde  taramaya  devam  eder  ve  istenmeyen  dosya  ve

klasörleri taramaz.

 

Şekil 14 – Robots.txt ve örümceklerin davranışı [10]

 

En basit haliyle bir robors.txt dosyası iki kuralı kullanır:

  • User-agent: aşağıdaki kuralın geçerli olduğu robot
  • Disallow: engellemek istediğiniz URL

 

16

 

Bu iki satır, dosyada tek bir giriş sayılır. İstediğiniz kadar çok giriş ekleyebilirsiniz.

Tek girişe birden çok Disallow satırı ve birden çok user-agent ekleyebilirsiniz.  [11]

Örnek 1:

 

User-agent: *

Disallow:

 

Örnek 1 yorumlanacak olursa, ilk kod girişinde herhangi bir robot ismi belirtilmemiş,

* işareti kullanılmıştır. Bunun anlamı sitenizi taramak üzere gelen tüm robotlara izin

verdiğiniz, hiçbirini engellemek istemediğinizdir. Ayrıca engellenmek istenen URL

kısmı  da  boş  bırakıldığı  için,  sitenize  gelen  tüm  robotlar  sitenizin  tamamını

tarayacaktır.

Örnek 2:

User-Agent: Googlebot

Disallow: /klasor2/

Disallow: /wp-admin/

Disallow: /private/

 

Örnek 2, sitenize gelen Googlebot’un, belirttiğiniz klasörler olan klasor2, wp-admin

ve  private  klasörleri  ve  içindeki  dosyaları  taramasını  ve  indekslemesini

istemediğinizi  belirtmiş  oldunuz.  Bu  belirtilen  dosyalar  haricindeki  sitede  yer  alan

tüm içerik taranmaya devam edecektir.

 

Örnek 3:

User-Agent: *

Allow: /klasor2/sayfa1.html

Disallow: /klasor2/

 

Her  ne  kadar  arama  motorları  tarafından  taranmasını  istemeyeceğiniz  klasörler

olabileceği  gibi,  o  klasörlerin  içindeki  sadece  belli  dosyaları  ayrı  tutmak

 

17

 

isteyebilirsiniz. Örnek 3 sayfaya gelen arama motoru örümcekleri klasor2 dizinindeki

sayfa1.html dosyası hariç diğer dosyaları taramayacak ve indekslemeyecektir.

2.10 Google SEO Araçları

 

SEO ile ilgilenen ve sitesini SEO konusunda geliştirmek isteyen kullanıcılar için çok

yararlı olan Google araçları mevcuttur.

2.10.1  Google Webmaster Tools

 

Google  Webmaster  Aracı,  site  sahiplerine  sitelerini  daha  iyi  kontrol  edebilme  ve

siteleri  hakkında  detaylı  bilgilere  ulaşma  fırsatı  tanımaktadır.  Bu  araç  sayesinde

sitenizdeki  sorunları  tespit  edebilir  ve  arama  motoru  sonuçlarında  sitenizin  üst

sıralarda  yer  alması  konusundaki  performansına  yardımcı  olabilirsiniz.  Google

Webmaster Aracı’nın faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz: [12]

–  Siteniz için robots.txt dosyası oluşturabilir ve analizini gerçekleştirebilirsiniz.

–  Sitenize ait istemediğiniz linkleri Disavow ile kaldırabilirsiniz.

–  Google Bot’larının  sitenizi  tararken  karşılaştıkları  ve  rapor  ettikleri  hataları

inceleyebilirsiniz.

–  Google  tarafından  hali  hazırda  indekslenmiş  olan  ama  indekslenmesini

istemediğiniz sayfaları silebilirsiniz.

–  Sitenizde kural ihlali gibi durumlar olduğu durumlarda bildirimler alarak bu

durumdan haberdar olabilirsiniz.

 

 

2.10.2  Google Analytics

 

Google Analitik bir site için en faydalı olabilecek araçlardan biridir. Google Analitik

yardımı ile siteyi ziyaret eden kullanıcıların sayısı, tarayıcı özellikleri, işletim sistemi

özellikleri  hangi  kaynağı  kullanarak  siteye  ulaştıkları  hakkında  detaylı  bilgi

alınabilir.  Kullanıcıların  hangi  içerikleri  beğendikleri,  ortalama  ziyaret  süreleri,

hemen  çıkma  oranları  gibi  pek  çok  bilgiye  erişim  sağlanarak;  sayfanın  kullanıcı

odaklı olarak geliştirilmesinin sağlanmasına yardımcı olur.

 

18

 

2.10.3  Google Adwords

 

Yeni hayata geçirilen bir sitenin Google organik arama sonuçlarında yer etmesi belli

bir  süre  almaktadır.  Google’ın  reklam  programı  olan  Adwords  sayesinde  Google

sonuç  sayfalarına  ve  Adwords  kullanıcı  3.  şahıs  sitelere  reklam  verebilirsiniz.  Bu

sayede yeni açılmış bir siteye ilk kullanıcıları çekebilir ve sitenizin ilk etkileşimlerini

başlatabilirsiniz.

Adwords’ün  içerisinde  bulunan  “Anahtar  Kelime  Aracı”  ile  bir  kelimeye  ait  aylık

bazda arama hacimlerini  görebilir, girdiğiniz anahtar kelimeye benzer diğer kelime

gruplarını görerek onları da kampanyalarınıza dahil edebilirsiniz.

2.10.4  Google Trends

 

Google  Trends,  2004’den  başlayarak  seçebileceğiniz  zaman  dilimleri  arasında

belirteceğiniz kelimelere ait arama istatistiklerini gösteren bir araçtır.

Google Trends ile bir veya birden çok kelime yazılarak bunlar arasında arama hacmi

karşılaştırılması  yaptırılabilir.  Ayrıca  sadece  belirlenen  ülkeleler  seçilerek  o

ülkelerdeki arama sonuçları da incelenebilmektedir. Bu incelemeler sayesinde siteye

gelebilecek yaklaşık ziyaretçi tahmini de yapılabilir.

 

 

19

 

  1. SEO TEKNİKLERİNE YENİLİKÇİ BAKIŞ

 

Bu bölümde Google’ın Panda ve Penguen algoritma güncellemelerini inceleyecek ve

bu  güncellemelerin  yorumlanmasıyla  ortaya  çıkan  ve  SEO’ya  etkileri  olduğu

düşünülen etkenlerden bahsedeceğim.

 

3.1  Google Panda Algoritması Güncellemesi

 

Google  piyasada  lider  konumda  olduğu  arama  motoru  hizmetindeki  liderliğini

koruyabilmek ve kullanıcılarına  verdiği  hizmetin  kalitesini  koruyabilmek  amacıyla

yeni  algoritmalar  geliştirmeye  devam  ediyor.  Google,  24  Şubat  2011  tarihinde

yayınladığı ve günümüzde halen güncellemeleri devam eden algoritmaya Panda adını

verdi  ve  bu  algoritma  ile  sıralama  ölçülerinde  bazı  değişikliklere  gitti.  Öncelikle

İngilizce içeriklerde uygulanmaya başlayan bu algoritma zamanla diğer ülkelerde de

uygulanmaya  başlandı  ve  bu  ülkelerin  arasına  Türkiye  de  katıldı.  Algoritmanın

devreye girmesiyle birlikte sıralamada gözle görülür değişiklikler olmaya başladı ve

dolayısıyla internet üzerinden kazanç sağlayan pek çok kişi etkilenir konuma geldi.

Peki,  Google’ın  Panda  algoritması  ile  web  dünyasında  neler  değişti  de  bu  kadar

etkilenmeler  ve  dalgalanmalar  meydana  geldi?  Aslında  tam  da  Google’ın  istediği

gibi,  algoritma  hala  tam  olarak  anlaşılabilmiş  değil.  Ancak  verilen  belli  ipuçları

sayesinde öne çıkan bazı kriterler var.

Öncelikle bu algoritmanın temel noktası özgün içeriktir. Google bu yeni algoritması

ile  kopya  içerikleri  ayıklamayı  ve  özgün  içerik  sahibi  siteleri  ön  plana  çıkararak,

arama  yapan  kullanıcıları  daha  yararlı  sitelere  yönlendirmeyi  hedefliyor.  Panda

Algoritması orijinal içeriğe sahip siteleri korumayı ve onları kopyalarından ayırarak

ön plana çıkarmayı hedeflemektedir. Panda algoritmasının hayata geçmesiyle birlikte

kopya içerikli siteler Google sıralamasında yavaş yavaş değer kaybederek arka plana

atıldılar.

Google’ın  resmi  blog’undan  paylaşılan  bilgilerde  sürekli    olarak  “Sayfaları

kullanıcılar  için  tasarlayın,  arama  motorları  için  değil!”  [13]  konusu  üzerinde

vurguda bulunulur.

 

20

 

Ve  Panda  algoritması  ile  bu  paylaşımı  destekleyici  bir  ipucu  ortaya  çıkmaktadır;

hemen  çıkış  oranının  azaltılması.  Yani  hemen  çıkış  oranının  azaltılması,  sitede

geçirilen  sürenin  artırılması  anlamına  da  geliyor  olarak  yorumlanabilir  ki  bu  da

özgün  içerik  tezi  ile  bağdaşmaktadır.  Özgün  ve  kullanıcıya  yararlı  bir  sayfa  da

geçirilen zaman daha uzun olacaktır. Ayrıca site de tekrarlayan içeriklerin olmaması

da önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Aynı içeriğin farklı sayfalarda farklı

başlık  ve  anahtar  kelimeler  ile  kullanılması  sayfanın  özgünlüğü  konusunda  soru

işaretlerine yol açacaktır [14] [15].

İleriki bölümlerde ayrıntılı inceleyeceğimiz “Kod Yapısı” faktörü de algoritma ile ön

plana  çıkan  faktörler  arasındadır.  Sitelerin  kod  yapısının  W3C  standartlarında

olmasının  yanı  sıra;  iPhone,  iPad  gibi  mobil  cihazlara  uyumlu  olması  da

özgünlüğüne katkıda bulunmaktadır.

3.2   Google Penguen Algoritması Güncellemesi

 

Google,  25  Nisan  2012  tarihinde  tüm  dünyada  aynı  yayına  aldığı  Penguen

güncellemesi  ile  “webspam”  ile  daha  etkin  mücadele  edebilmek  ve  Google

kullanıcılarına yararlı olmaktan çok yasal olmayan çalışmalarla üst sıralar yükselmiş

ve  arama  kalite  standartlarına  uymayan  sitelerin  artık  daha  etkin  olarak

cezalandırılacağını açıkladı.  Penguen  algoritması  ile  her  dilde  etkilenmelerin farklı

olacağı belirtildi. Ve örnek olarak İngilizce dilindeki arama sonuçlarının %3.1 gibi

bir  miktarının;  Almanca,  Çince  ve  Arapça  gibi  dillerde  %3’lük  bir  kesimin

etkileneceğini  ama  Polonya  (google.pl)  aramalarında  ise  %5’lik  bir  kesimin

etkileneceği ve bunun en yüksek etkilenme oranı olacağı verileri paylaşıldı [16].

Ancak  güncellemenin  arama  sonuçlarını  etkilemeye  başlamasıyla  geçen  süreçte

gelen tepkiler ile bu miktarın çok üstünde bir etkilenmenin olduğu görülmüştür.

Penguen güncellemesi ile ön plana çıkan hususları özetlemek gerekirse;

–  Sayfanın  içeriğinde  yer  almayan,  aldatıcı  anahtar  kelimelere  sitenizde  yer

verilmemelidir.

–  Gizli bağlantılar veya gizli  metinler kullanılmamalıdır. Sayfada yer alan bir

içeriğin içinde, o içerik ile alakasız linkler yer almamalıdır.

 

21

 

–  Sitenizin PageRank değerini ve Google aramalarındaki sıralamasını artırmak

amaçlı kurulan link gruplarına katılınılmamalıdır.

–  Google  aramalardaki  sıralamanızı  öğrenmek  için  hazırlanan  program  ve

hizmetlerden  yararlanılmamalıdır.  Çünkü  bu  hizmetler  Google’a  otomatik

sorgular gönderir ki Google otomatik sorgular gönderilmesi konusunu yasal

olmayan ve ceza verilmesi gereken konular arasında olduğunu belirtmiştir.

–  Alınacak  linklere  dikkat  edilmelidir.  Yararı  olur  düşüncesiyle  içeriğinizle

alakası  pek  çok  siteden  link  almak,  sayfanızı  şüpheli  konuma  düşürecektir.

Sayfa  içeriğiyle  paralel  içerikte  olan  sitelerden  link  almak  gerekliliği

unutulmamalıdır.  Pek  çok  siteye  sahte  yorumlar  yazmak  suretiyle  sahte

linkler kazanılmaya çalışılmamalıdır.

–  Alınan  linkler  tek  bir  anahtar  kelime  odaklı  olmamalıdır.  Bu  tür  durumlar

özel bir çalışma kapsamında linklerin alındığı gibi bir şüpheye yol açacaktır.

–  Ve  son  olarak  sayfa  sıralamasını  yükseltmek  adına  algoritmalar  düşünerek

sayfa içeriği oluşturulmamalı, kullanıcılar ön plana çıkarılmalıdır [17] [18].

 

Şekil 15 – İçerik ile alakasız linkler [16]

 

 

 

22

 

 

3.3  Sitede Kalma Süresi

 

Google  Panda  ve  Penguen  güncellemeleri  ile  SEO  dünyasında  büyük  değişimler

yaşandı.  Bu  değişimlerden  biri  de  daha  önceleri  de  etkisinin  büyük  olduğu

düşünülen,    sitenin  kullanıcı  gözünde  beğenildiğinin  bir  göstergesi  olan  “sitede

kalma süresi”dir. Sitede kalma süresinin belirli bir düzeyde olması Google açısından

o  sayfanın  kullanıcı  yararına  bir  site  olup  olmadığının  ve  içeriğinin  kalitesinin  bir

sorgulamasıdır.  Ayrıca  belirli  anahtar  kelimelerden  sayfanıza  gelen  kullanıcıların

hemen çıkma oranı yüksek ise, o anahtar kelime ile siteniz arasında gerçekten içerik

olarak ilişki olmadığı ve bir aldatmaca olduğu şüphesi belirebilir. Google’ın hemen

çıkma  oranı  hakkındaki  tavsiyelerinden  ve  kullanıcı  odaklı  düşünülmesi

uyarılarından yola çıkılırsa sitede kalma süresinin SEO için önemli faktörlerden biri

olduğu anlaşılabilir [19].

–  Kullanıcıyı  aldatıcı  başlıklar  kullanılmamalıdır.  Çünkü  böylesi  durumlarda,

arama motorundan başlığı bularak gelen bir kullanıcı içeriğin aradığı anahtar

kelime ile alakasız olduğunu görünce siteden hemen çıkacaktır.

–  İçerikler resim ve videolar ile zenginleştirilmelidir. Kullanıcılarınız için metin

içerik kadar görselliğinde önemi büyüktür. Ayrıca içeriklerinizde yer alacak

videolar, sitede kalma süresini artırmada olumlu katkıda bulunacaktır.

–  Kullanıcılarınızın  sitenizde  hangi  sayfalarda  ne  kadar  vakit  geçirdiği  analiz

edilmelidir.

 

3.3.1  Sitede Kalma Süresi Analizi

 

Sitede kalma sürelerinize ait analiz ve ölçümler Google Analytics aracı kullanılarak

yapılabilir. Yüksek hemen çıkma oranı olan sayfalarda farklı düzenlemeler yapılarak

bu  oran  düşürülebilir.  Ayrıca  ilgili  sayfaların  ziyaretçi  kaynaklarının  hangi  siteler

olduğunu  ve  hangi  anahtar  kelimeler  kullanılarak  sayfalara  ulaşıldığı  bilgileri

optimize etmede en faydalı yöntemlerdir.

 

23

 

1-  Günlük bazda ortalama ziyaret sürelerinizi kontrol edin. Keskin bir düşüş

olduğunu  gözlemlediğiniz  bir  gün  var  ise  o  gün  özelinde  analizinizi

derinleştirebilirsiniz.  Google  Analytics  aracından,  “Açılış  Sayfaları”

sekmesinden ulaşabilirsiniz.

 

 

Şekil 16 – Ortalama Ziyaret Süreleri Grafik ve Oranları

2-  Sayfalar  bazında  kaynak,  ziyaret  süresi  ve  hemen  çıkma  oranlarını

gözlemleyin.  Böylece  hangi  kaynaktan,  hangi  içeriğe  gelindiği  ve

ortalama  ne  kadar  bir  süre  geçirildiği  bilgilerine  ulaşabilirsiniz.  Ayrıca

isterseniz  anahtar  kelime  bazlı  olarak  listeleme  yaparak,  hangi  anahtar

kelimelerde  hemen  çıkma  oranlarının  yüksek  olduğunu  tespit

edebilirsiniz.

 

24

 

 

Şekil 17 – Ziyaret Süresi ve Hemen Çıkma Oranları

 

3.3.2  Son Sayfadan Çıkışlar

 

Ancak  Google  Analytics  bu  analizleri  yaparken  bir  noktada  boşluk  oluşmaktadır.

Siteye giren kullanıcı son sayfada geçirdiği vakte ait zaman dilimi tutulamıyor. Şöyle

ki,  kullanıcının  sayfalar  arası  gezintilerinde  başka  bir  sayfaya  geçtiği  zaman,  bir

önceki sayfada ne kadar kalmış olduğu ölçümleniyor.

Burada bir problem oluşuyor. Kullanıcı sayfaya girip, yarım saat son sayfada makale

okumuş  olabilir.  Bunun  da  ölçülüyor  olması  gerekir.  Burada  ise  belli  bir  kod

parçacığı ile bu bilgileri Google Analytics’e göndermek gibi bir çözüm bulunabilir.

Bu çözümde örnek olarak şu mantıkta ilerlenebilir; sayfadaki scroll değişimleri göz

önünde  bulundurularak  sayfanın  ortasına  geldiyse  “okunuyor”,  sayfanın  sonuna

gelindiğinde  ise  “sayfa  sonu”  gibi  bir  bilgi  gönderilebilir.  Bu  sayede  hem

kullanıcıların  ilgili  içeriği  okuyup  okumadığı  anlaşılarak  içerik  geliştirilmesi

konusunda  analiz  yapılabilirken  hem  de  Google’a  kullanıcının  sayfada  ne  kadar

kaldığı bilgisi gönderilmiş olacaktır.

3.3.3  Örnek Kullanım

 

 

25

 

Sayfanın <head> bölümüne

<script type=”text/javascript”>

var _gaq = _gaq || [];

_gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-1308623-5’]);

_gaq.push([‘_trackPageLoadTime’]);

_gaq.push([‘_trackPageview’]);

(function() {

var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true;

ga.src  =  (‘https:’  ==  document.location.protocol  ?  ‘https://ssl’  :  ‘http://www’)  +

‘.google-analytics.com/ga.js’;

var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga,

s);

})();

</script>

 

Sayfanın en alt bölümüne

<script src=”/ga.js” type=”text/javascript”></script>

<script type=”text/javascript”>

_ga.trackSocial(null,null);

$(“.out_link”).click(function(){

_gaq.push([‘_trackEvent’, ‘HariciLink’, $(“.out_link”).attr(‘href’), ‘AnaSayfa’]);

});

</script>

 

 

26

 

 

3.4  Kod Yapısı

 

World  Wide  Consortium  (W3C)  tarafından  sitelerin  bu  konsorsiyuma  üye  tüm

tarayıcılarda sorunsuz görüntülenebilmesi için kod yazılım standartları konulmuştur.

Bu standartlara dahil olabilmek için ise sayfalarda XHTML ve CSS kodlamalarının

hatasız yapılmış olması gereklidir.

Arama  motoru  örümcekleri  sayfalarda  gezinirken  kullanıcılar  gibi  önyüzde  değil,

kaynak kodlarında gezinmektedir. Kodları W3C standartlarında olan bir site pek çok

tarayıcı  da  düzgün  bir  şekilde  görüntülenebileceğinden,  Google’da  arama  yaparak

ilgili siteye giden kullanıcıya da daha iyi hizmet  verebilecektir. Ayrıca sitelerin cep

telefonu, iPad, iPhone ve diğer tablet cihazlara uyumlu hale getirilmesi de internet

dünyasının gelişime dikkate alınırsa önemli bir faktör haline dönüşebilecektir.

W3C  standartları  kapsamında  “Doğrulayıcı”  hizmetleri  verilerek  kullanıcılara

sayfalarını  analiz  etme  ve  hatalarını  görme  fırsatları  verilmektedir.  Bu  doğrulayıcı

araçlarını kullanarak  isterseniz  direk  site  adresini  girerek  inceleme  yapabileceğiniz

gibi  isterseniz  de  dosya  yükleyerek  veya  belirli  bir  kod  parçacığını  girerek  de

inceleme yapabilirsiniz.

 

Şekil 18 – W3C Doğrulayıcı

 

 

27

 

3.5  Site Wide Link Kullanımı

 

Site Wide Link, her sayfada görünen link anlamına gelmektedir. SEO açısından en

önemli faktörlerin başında  gelen link edinimi webmaster’ları yeni arayışlara iterek,

sayfaların  altında  sabit  bir  şekilde  linkler  edinmek  hızla  popüler  hale  gelmiştir.

Özellikle  son  yıllarda  pek  çok  sitenin  alt  yapı  olarak  kullandığı  Wordpress  gibi

yapılarda,  sayfaların  “footer”  diye  adlandırılan  en  alt  kısımlarına  eklenen  linkler

sitenin  tüm  alt  sayfalarında  görüntülenmektedir.  Böylece  bir  site  altında  pek  çok

sayfadan link alınmış ve link sayısı çok hızlı bir şekilde arttırılmış olmaktadır.

Ancak Google  yaptığı son güncellemeler ile  Site Wide  Link kullanımının zararları

olabileceğini belirtmiştir. Çünkü bir site altında tüm sayfalarda gösterilen link, pek

çok  sayfadaki  içerik  ile  alakasız  bir  yapıda  olacaktır  ve  bu  da  “spam  link”  hissi

uyandıracaktır. Bu sebepten bu tür kullanımların negatif etkisi olacaktır [20].

 

3.6  İçerikle Örtüşmeyen Linklerin Engellenmesi

 

Penguen  güncellemesi  ile  ön  plana  çıkan  faktörlerden  biri  de  sayfanızın  içeriğine

paralel sitelerden link almaktır. Yararı olur düşüncesiyle içeriğinizle alakası pek çok

siteden link almak, sayfanızı şüpheli konuma düşürecektir.

Bu  nedenle  daha  önce  sitenizin  linkinin  yer  aldığı  ama  Penguen  güncellemesi  ile

yarardan çok zarar getirecek bu linklerin engellenmesi gereklidir. Ayrıca farklı rakip

sitelerden gelebilecek kötü niyetli müdahaleler ile sitenize içeriğinizle alakasız pek

çok link sağlanarak ceza almanız sağlanabilir. İlgili sitelere müdahale edilerek linkler

kaldırılamayacağı  için  “Google  Disavow”  aracını  kullanarak  geçmiş  linkleri

engellenebilmektedir.

3.6.1  Google Disavow

 

Yukarıda  da  bahsettiğimiz  gibi  sitenize  geçmişte  eklediğiniz  veya  rakipleriniz

tarafından  eklenen  kötü  niyetli  linkleri  Google  Disavow  aracılığı  ile

engelleyebilirsiniz.

 

28

 

Bu tür linkler potansiyel  bir ceza tehlikesi oluştursa da her zaman her site için bu

kuralın  geçerli  olacağı  düşünülmemelidir.  Google’da  uzun  süredir  yerini  koruyan

siteler veya yüksek ziyaretçi potansiyeline ve dolayısıyla sosyal medya gibi pek çok

alanda  doğal  linkleri  çok  olan  siteler  bu  gibi  durumlardan  genellikle  pek

etkilenmezler. Ancak orta düzey ve yeni açılan siteler risk altındadır.

“Spam  içeren  veya  düşük  kaliteli  bağlantıları  Web’den  kaldırmak  için  elinizden

geleni  yaptıysanız  ancak  bir  noktadan  sonra  artık  bağlantıları  kaldırma  konusunda

daha  fazla  ilerleyemiyorsanız,  geri  kalan  bağlantıları  reddedebilirsiniz.  Başka  bir

deyişle,  Google’dan  sitenizi  değerlendirirken  bazı  bağlantıları  dikkate  almamasını

isteyebilirsiniz.” [21]

 

Şekil 19 – Sitenize ait bağlantıları yükleme

 

Öncelikle,  şekil  20’de  görülebilecek  olan  “bu  tabloyu  indirin”  bağlantısı  takip

edilerek  sitenize  verilen  bağlantıların  listesini  indirmeniz  ve  incelemeniz

gerekmektedir.  Excel  formatında  indirebileceğiniz  bu  doküman  da  sadece

engellemek  istediğiniz  bağlantıları  ayırarak  farklı  bir  dosya  oluşturmalısınız.

Oluşturduğunuz  bu  yeni  dosyayı  şekil  21’de  olduğu  gibi  Google’a  yükleyerek

işleminizi tamamlayabilirsiniz.

 

29

 

 

Şekil 20 – Bağlantıları reddetme

 

 

Şekil 21 – Engellemek istenen bağlantıların yüklenmesi

 

3.7  Alan adının SEO’ya etkisi

 

Alan adının SEO’ya etkisinin yüksek olduğu ve o yüzden de anahtar kelime odaklı

bir alan adı seçilmesi gerekliliği hep vurgulanmaktadır.

SeoMoz tarafından yapılan bir araştırmaya göre, aranan kelime ile tam olarak eşleşen

alan adlarının  arama sonuçlarında çıkma oranı Google  için  %27,47  iken  Bing için

%30,99 oranındadır.

 

 

30

 

 

Şekil 22 – Aranan kelime ve alan adı eşleşmesi [22]

Biraz daha spesifik bakılır ve sadece “.com” uzantılı alan adları baz alındığı durumda

ise oranlar Google için %19,58 Bing için ise %21,65’dir.  [22]

 

Şekil 23 – Aranan kelime ve .com alan adları eşleşmesi [22]

 

Google  Arama Kalitesi  ve  Webspam  ekibinin  başında  bulunan  Matt  Cutts  Pubcon

konferansında  bu  konuya  değinmiştir.  Tam  eşleşen  alan  adlarının  Google

aramalarında üst sıralarda yer alma oranının yüksek olduğunu kabul etmiş fakat spam

amaçlı  olarak  alınan  alan  adlarının  da  elendiğini  eklemiştir.  Yani  hemen-cicek-

siparis-sitesi-istanbul.com gibi  alan adlarının ayrıştırıldığını açıklamıştır [23].

Alan  adının  SEO’ya  etkisinin  yanı  sıra;  kullanıcının  güvenini  kazanma,  hafızada

kolay  kalacağı  için  hatırlanarak  sitenin  tekrar  tekrar  ziyaret  edilmesi  gibi  pek  çok

artısı vardır.

 

31

 

3.8  Canonical Yönlendirmeler

 

Sitelerin  altında  içeriği  aynı  olan  fakat  birkaç  farklı  adres  altından  ulaşılabilen

içerikler  mevcut  olabilir.  Bu  durumda  bu  içerikler  tekrar  eden  içerik  olarak

değerlendirileceği için “Canonical Yönlendirme” çözümü tavsiye edilmektedir.

Bir site içerisinde ürünlerin alfabetik olarak listelendiği ve ürünlerin fiyatlarına göre

listelendiği  iki  sayfa  olabilir.  Aslında  bu  iki  sayfa  içerik  olarak  tamamen  aynıdır.

Google  bunların  aynı  içerikte  sayfalar  olduğunu  bilerek  sadece  bir  tanesini

göstermek  ister.  Bu  yüzden  tekrar  eden  dokümanların  HTML  kodlarında  <head>

bölümüne canonical yönlendirme linki eklenmelidir [24] [25].

<link rel=”canonical” href=”http://www.example.com/article?story=abc&page=2″/>

Ayrıca aynı link gibi görünen ama aslında Google tarafından farklı birer link olarak

algılanan  durumlarda  da  yönlendirme  yapılmalıdır.  Örnek  olarak,

product.google.com,  www.google.com/product  ve  www.google.com/product/

adresleri aynı gibi görünse de 3 farklı link olarak algılanmaktadır [8].

 

 

32

 

 

Şekil 24 – Yönlendirmeler ve linkler

 

3.9  Favicon Kullanımı

 

Sitenizin  küçük  logo  veya  ambleminin  tarayıcıda  gözüküyor  olması,  sitenizi

diğerlerinden bir adım öne taşıyan bir faktör olacak ve sitenizin kalitesini kullanıcı

gözünde artırıyor olacaktır.

 

Şekil 25 – Örnek favicon kullanımı

Google tarafından verilen ipuçları göz önüne alındığında sitelerin kullanıcıya yönelik

olması gerektiğinin ısrarla vurgulandığı görülür. İşte bu noktada siteye olan katkısı

ile  “favicon”  kullanımının  SEO  açısından  önem    siteye  artı  puan  kazandırdığı

düşünülmektedir.

 

 

33

 

3.10 Breadcrumb yapısı

 

Breadcrumb, Türkçe de “Ekmek Kırıntısı” anlamına gelen, sitelerde navigasyon link

yapısı kullanılması anlamına gelmektedir. Örneğin, kategori > videolar > reklamlar

gibi bir link yapısına Breadcrumb yani Ekmek Kırıntısı denir. Link yapısı bu şekilde

kurulduğu  takdirde  kullanıcılara  hangi  kategorilerden  yollarına  devam  ettiklerini

görme,  diledikleri  durumda  bulundukları  sayfadan  geriye  doğru  kolaylıkla

gidebilmeleri kolaylığı sağlanmış olur.

 

Mayıs 2012’de 75 site incelenerek yapılan bir araştırmada, breadcrumb linkleri yatay

olarak,  %5  oranında  ise  dikey  olarak  verilmektedir.  Aynı  araştırmaya  göre  linkler

%65  sağ  yönlü  ok,  %9  dik  çizgi  (pipe),  %8  iki  nokta  ve  %4  oranında  ise  bölü

işaretiyle ayrılmaktadır [26].

 

Şekil 26 – Sağ yönlü ok Breadcrumb Örneği

Kullanıcıların  hayatını  kolaylaştıracak  bir  yapı  olan  Breadcrumb,  Google  arama

sonuçlarında  da  kullanılmaya  başlanmıştır.  Böylece  kullanıcılar  aradığı  içerin  alt

kategorilerini  de  görerek,  ziyaret  edecekleri  sayfanın  gerçekten  aradıkları  bilgiye

ulaşabilecekleri bir sayfa mı olduğu hakkında tahminde bulunabilmektedirler.

 

Şekil 27 – Google aramalarında Breadcrumb

 

 

34

 

3.11 Verilen link sonradan değişmesi

 

Sitenizde  kaynak  olarak  veya  farklı  şekillerde  verdiğiniz  linklere  ait  sayfalardaki

içerikler  zamanla  değişmiş  olabilir.  Spesifik  olarak  verdiğiniz  linkleri  belirli

aralıklarla takip ediyor olabilirsiniz ama sürekli takip etmeniz mümkün değildir.

Google  yetkilisi  Matt  Cutts’a konu  ile ilgili sorulan  bir  soruda bu  konu şu şekilde

özetlenmiştir:  Sitenize  verdiğiniz  linkleri  sürekli  kontrol  edemeyeceğiniz  için

verdiğiniz linklerin içeriği zamanla değişmiş ve  hatta bir porno siteye gidiyor bile

olabilir.  Sadece  birkaç  linkte  böyle  bir  hata  olurda  farketmezseniz  sorun

oluşturmayacaktır. Çünkü Google genel olarak sitenin tamamını ele alır. Ama bu tür

durumların fazlalaşması ve genel amacın kötüye kullanım olduğu izlenimi verildiği

durumlarda ilgili siteler cezalı duruma düşebileceklerdir.  [27]

3.12 Server’ın Bulunduğu Ülke

 

Bir web sitesinin, kullanıcılarına hitap ettiği ülkedeki bir server’da barınıyor olması

Google tarafından tavsiye edilmektedir. Google.com.tr gibi ülkeye spesifik  Google

sonuç sayfaları sıralamalarında IP adresleri önem sırasına etkide bulunmaktadır [28].

3.13 Open Graph

 

Open  Graph  protokolü,  Facebook’un  başlattığı  açık  kaynak  kodlu  bir  yapıdır.

Kullanıcılar siteye “Facebook  ile bağlan” seçeneğini kullanarak giriş yaptıklarında,

yani  Facebook  hesaplarını  eşleştirdiklerinde;  kullanıcıların  aktiviteleri  Facebook

tarafından kayıt altına alınabilecek ve haber akışlarında yayınlanabilecektir [29].

Bu sayede bir sayfaya ait içeriğin sosyal medyada daha fazla paylaşılmasına olanak

sağlanacak ve  Google  Panda  ve  Penguen  güncellemelerinde  tavsiye  edildiği  üzere

sayfaların sosyal medya etkileşimini artıracaktır.

3.13.1  Örnek Kullanım

 

<META PROPERTY=”og:title” content=”indir.com – Bedava program indir”/>

 

35

 

<META  PROPERTY=”og:description”  content=”Hızlı  ve  güvenli  bir  biçimde

program,  oyun  ve  mobil  uygulamaları  (iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone)

indirin. Aradıklarınıza kolayca ulaşın.”/>

<META PROPERTY=”og:type” content=”website”/>

<META PROPERTY=”og:url” content=””/>

<META  PROPERTY=”og:image”  content=”http://www.indir.com/img/media/indir-

logo-kare.png”/>

3.14 Twitter Card

 

Twitter’ın web  ara  yüzündeki güncellemeler sonrasında kullanıma  sunulan  Twitter

Card ile, bir siteye ait içerik tweet’lendiği zaman, o tweet’e geniş olarak bakıldığında

ilgili içeriğe ait başlık, resim, ön izleme, özet veya video görüntülenebilecektir [30].

Bu uygulama sayesinde sitelerin sosyal medya  etkileşimi artmakta,  ve  kullanıcılar

arasında site daha hızlı bir şekilde yaygınlaşabilmektedir.

 

Şekil 28 – Twitter Card görünümü

3.14.1  Örnek Kullanım

 

<META name=”twitter:card” content=”summary”>

 

36

 

<META name=”twitter:site” content=”@indir_com”>

<META name=”twitter:creator” content=”@HasanYasar”>

<META name=”twitter:url” VALUE=”” />

<META name=”twitter:title” VALUE=”indir.com – Bedava program indir” />

<META  name=”twitter:description”  VALUE=”Hızlı  ve  güvenli  bir  biçimde

program,  oyun  ve  mobil  uygulamaları  (iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone)

indirin. Aradıklarınıza kolayca ulaşın.” />

<META  name=”twitter:image”  VALUE=”http://www.indir.com/img/media/indir-

logo-kare.png” />

 

 

 

37

 

  1. UYGULAMA VE ANALİZİ

 

Yaklaşık 1 yıl önce, Ocak 2012’de “indir.com”u kullanıma açtık. Jenerik bir alan adı

olması  sebebiyle  beklentilerimizin  yüksek  olduğu  bir  projeydi.  O  yüzden  SEO

konusunda titiz davranarak ilerledim.

Siteye yukarıda incelemesi yaptığın ve açıkladığım SEO teknikleri uygulandı. Ve 1

yıllık gelişimi sonucunda kullanıcı verileri ile gözlemlenerek iyileştirilmeler yapıldı.

Bunlarında  sonucunda  Google  sıralamasındaki  gelişimi  olumlu  olarak  gelişmeye

başladı.

Yukarıda  açıkladığım  SEO  etkenlerini  üzerinde  titizlikle  uyguladığım  “indir.com”

hizmet vermeye başlamasından 2,5 ay gibi bir süre sonra Google sıralamasında ilk

sayfada yer edinmeyi başardı.

Üzerinde çalıştığım pek çok site içerisinden incelemek için “indir.com”un seçmemin

en  temel  sebebi  “indir”  kelimesinin  arama  hacminin  yüksekliği  ve  bu  kelimedeki

rekabetin  fazla  olmasıdır.  İndir  kelimesi  için  Google  aramalarında  yaklaşık

46.300.000  sonuç  bulunmaktadır.  “Google  Keyword  Tool”  kullanılarak  “indir”

kelimesinin  aylık  arama  hacmine  bakılacak  olursa  yaklaşık  55  Milyon  civarında

olduğu görülecektir [31].

Ayrıca  jenerik  bir  alan  adı  olmasından  dolayı,  SEO’ya  etkisinin  büyük  olduğu

tahmin edilen “alan adı etkisini” de daha net olarak inceleme fırsatım oldu.

.

4.1  Alan Adının Etkisi

 

Yukarıda  detaylarını  incelediğimiz  ve  yapılan  araştırmalar  doğrultusunda  elimde

aranan kelime ile tam olarak eşleşen alan adlarının arama sonuçlarında çıkma oranı

Google için %27,47 bilgisi  vardı. Ayrıca  “tamindir.com” ve “inndir.com” gibi pek

çok  benzer  alan  adı  aktif  halde  hizmet  vermeye  devam  etmekteydi. Bu  da sitenin

markalaşması ve kullanıcıların Google’da direk “indir.com” gibi arama yapmalarını

artırıcı bir sebep oldu.

 

38

 

Google  tarafından  herhangi  bir  açıklama  ile  teyit  edilmemiş  ve  net  olarak

ispatlanmamış  da  olsa,  Google  arama  sonuçlarındaki  tıklanma  yoğunluğunun

algoritmaları  geliştirmek  amacıyla  kullanıldığı  tahmin  ediliyor.  Burada  da  alan

adının  jenerik  ve  akılda  kalıcı  olması  kullanıcıya  güven  duygusu  verdiği  için,  bir

üstündeki sonuçtan daha çok tıklanmasını sağlayabilir. Örnekle açıklayacak olursak;

Google  sonuçlarında    “cicek.com”  sitesi”  hemen-cicek-siparis-sitesi-istanbul.com”

gibi  bir  sitenin  altında  da  yer  alsa,  daha  çok  tıklanması  olası  olduğu  için  arama

sonuçlarında yükselmesi daha hızlı olacaktır.

Ayrıca  “indir.com”un  jenerik  alan  adı  olmasından  dolayı  site  henüz  aktif  hale

gelmeden pek çok makale ve yazıda yer alan linki vardı. Şöyle ki, makale ve forum

gibi  alanlarda  konular  anlatılırken  örnek  olarak,  “bir  programı  indirmek  için

indir.com  adresine  girdiğimizde”  diye  devam  eden  cümleler  ile  sağlanmış  linkler

bulunmaktaydı.  Bu  da  sıralamalarda  yükselmesine  sebep  olan  etkenlerden  biri

olacaktır.

 

Şekil 29 – Google 09.01.2013 tarihli indir kelimesi arama sonucu

 

 

39

 

4.2  Meta Etiketleri

 

Sayfa başlığı, açıklama,  anahtar kelimeler ve başlık etiketleri gibi detaylara sitenin

hayata geçmesi aşamasında dikkat edilen konular arasındaydı.

Başlık  olarak  hedef  kullanıcı  kitlesine  yönelik  olarak  “Bedava  program  indir”

başlığını  tercih  ederken,  açıklama  yazısı  olarak  ise  “Hızlı  ve  güvenli  bir  biçimde

program,  oyun  ve  mobil  uygulamaları  (iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone)

indirin. Aradıklarınıza kolayca ulaşın.” gibi bir tanım cümlesini tercih ettim.

Başlık ve açıklama birbiriyle uyumlu ve uzunluklarının da uygun karakter limitleri

dahilinde  olmasına  özen  gösterdim.  Sayfa  içeriklerinde  H1,H2  ve  H3  etiketlerini

düzenli ve sıralı olarak kullanarak sayfanın hiyerarşik bir yapıda olmasını sağladım.

Sayfalarda 1 tane H1 etiketi kullanmaya özen gösterdim. İlgili içeriğin başlığını H1

etiketi  ile,  içeriğe  ait  ekran  görüntüleri  ve  kullanıcı  yorumları  ile  içeriğe  benzer

haberler başlığında H2 etiketleri kullandım. İçerikten bağımsız olarak sayfanın alt ve

sağ tarafında ekrana gelen son haberler ve editörün seçtikleri başlıkları için ise H3

etiketini kullandım.

Başlık etiketleri örnek kullanım kodları aşağıdaki gibidir.

<H1>MSN Messenger Kapanıyor</H1>

<H2>Benzer Haberler</H2>

<H2>Ekran Görüntüleri</H2>

<H2>Kullanıcı Yorumları</H2>

<H3>Son Haberler</H3

<H3>Editörün Seçtikleri</H3>

 

Sayfa ait meta etiketlerinin yer aldığı kodlar ise aşağıdaki gibidir:

<META http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />

<TITLE>indir.com – Bedava program indir</TITLE>

 

40

 

<META name=”description” content=”Hızlı  ve  güvenli  bir biçimde program,  oyun

ve  mobil  uygulamaları  (iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone)  indirin.

Aradıklarınıza kolayca ulaşın.” />

<META name=”twitter:card” content=”summary”>

<META name=”twitter:site” content=”@indir_com”>

<META name=”twitter:creator” content=”@HasanYasar”>

<META name=”twitter:url” VALUE=”” />

<META name=”twitter:title” VALUE=”indir.com – Bedava program indir” />

<META  name=”twitter:description”  VALUE=”Hızlı  ve  güvenli  bir  biçimde

program,  oyun  ve  mobil  uygulamaları  (iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone)

indirin. Aradıklarınıza kolayca ulaşın.” />

<META  name=”twitter:image”  VALUE=”http://www.indir.com/img/media/indir-

logo-kare.png” />

<META PROPERTY=”og:title” content=”indir.com – Bedava program indir”/>

<META  PROPERTY=”og:description”  content=”Hızlı  ve  güvenli  bir  biçimde

program,  oyun  ve  mobil  uygulamaları  (iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone)

indirin. Aradıklarınıza kolayca ulaşın.”/>

<META PROPERTY=”og:type” content=”website”/>

<META PROPERTY=”og:url” content=””/>

<META  PROPERTY=”og:image”  content=”http://www.indir.com/img/media/indir-

logo-kare.png”/>

4.3  Robots.txt

 

Arama  motoru  örümceklerine  yön  verebilmek  amacıyla  sitede  “robots.txt”

kullandım.  Bu  dosyada  arama  motorları  tarafından  indekslenmesini  istemediğim

“editoradmin.php”, “yazilim.php”, “profil.php”, “editor_profil.php” gibi kullanıcılara

yönelik olmayıp, sitenin arka planda işleyişini sağlamak amaçlı kodlanmış bölümleri

 

41

 

“disallow” olarak işaretlerken bunlar haricindeki kalan sitenin tümünün, tüm arama

motorları  robotlarınca  indekslenmesine  izin  vererek  “Allow:  /”  olarak  işaretledim.

“Adsbot-Google” ve “Mediapartners-Google”  robotlarına ise, Adsense ve Adwords

reklamlarında  gösterilecek  reklamları  ve  kalite  puanlarını  analiz  edebilmeleri  için

tüm sayfaları indeksleme yetkisi sağlandı.

Sayfaya ait robots.txt dosyası aşağıdaki gibidir.

User-agent: Mediapartners-Google

Disallow: /*.swf$

Allow: /

 

User-agent: Adsbot-Google

Allow: /

 

User-agent: *

Disallow: /indiriliyor.php

Disallow: /arama.php

Disallow: /qr.php

Disallow: /program.php

Disallow: /serve.php

Disallow: /catch.php

Disallow: /g-common2BH.php

Disallow: /haberler.php

Disallow: /profil.php

Disallow: /ara.php

 

42

 

Disallow: /kategori.php

Disallow: /editor_profil.php

Disallow: /yazilim.php

Disallow: /editoradmin.php

Disallow: /indir.php

Disallow: /kaydet.php

Allow: /

4.4  Server Yerleşkesi

 

Site Türkçe bir içeriğe sahip olduğundan ve hedef “Google.com.tr” aramalarında üst

sıralarda yer almak olduğu için site Türkiye’deki serverlarda barındırılmaktadır.

Site ait DNS ve IP bilgileri aşağıdaki gibidir.

NS1.IMZA.COM         77.92.139.99

NS2.IMZA.COM         77.92.139.101

4.5  Sayfadan Çıkan Linkler

 

Sayfadan  link  çıkışlarına  özen  göstererek,  kısıtla  sayıda  tuttum.  Sitenin  bağlı

bulunduğu  şirketin  resmi  sitesi  ile  sitenin  Facebook,  Twitter  ve  Google  Plus

hesaplarına  link  verildi.  Siteden  yüklenen  tüm  programlar  kendi  serverımızda

barındırıldığı için o noktada da dış bir linke bağımlı olunmayarak avantaj sağlandı.

Ancak iPhone, Android ve Windows gibi mobil platformlar için indirme işlemi resmi

sitelerden yapılması gerektiği için, mobil uygulamalarda linklerin ilgili uygulamanın

resmi sayfasına yönlendirilmesi sağlandı.

Böylece  sayfadan  çıkan  linkler  minimuma  indirilerek,  sayfanın  TrustRank’inin

yükselmesi hedeflendi.

 

43

 

4.6  Site Yaşı

 

Sayfanın henüz yeni hizmet vermeye başlamasından ötürü, site yaşı bu projedeki en

önemli  negatif  faktörlerden  biri  olarak  ön  plana  çıkıyor.  Google  aramalarını  da

incelendiği  zaman  sayfamızın  üzerinde  bulunan  “tamindir.com”  ve  “indir.com”

sitelerinin  hizmet  verme  süreleri  çok  daha  eskiye  dayanıyor.  İnternet  sitelerinin

geçmiş zamanlı database’ini tutan “Archive.org” sitesi üzerinden yapılan araştırmaya

göre  “inndir.com”  sitesinin  2002  yılından  beri  hizmet  verdiği,  “tamindir.com”

sitesinin ise 2004 yılından beri hizmet verdiği görülmektedir.

Ayrıca sitenin aktif hizmet verme süresinin en çok karşımıza çıktığı alan, Google’da

“indir.com” aramasının yapıldığı durumlardır. Bu aramalarda doğal olarak sayfamız

birinci sırada gelmektedir ancak Google tarafından kullanıcılara şekil 30’da olduğu

gibi bir bilgi mesajı çıkarılmaktadır: “Bunu mu demek istediniz? inndir.com”. Bunun

sebebi  ise,  bir  yıl  öncesine  kadar  “indir.com”un  hizmet  vermiyor  olması  ve

kullanıcıların “indir.com” diye arattıktan sonra “inndir.com” sitesine yönlenmesidir.

Zamanla bu durumun normale dönmesi beklenmektedir.

 

Şekil 30 – Bilgilendirme yazısı

Ayrıca  alan  adının  TrustRank’ine  katkıda  bulunması  amaçlanarak  5  yıllık  kayıt

yenilemesi yapılmıştır.

4.7  Sitede Kalma Süresi

 

Projemiz bir program  yükleme sitesi olduğu için  kullanıcıların istedikleri içeriklere

erişerek  hızlı  bir  şekilde  işlerini  tamamlaması  ve  bundan  dolayı  da  sitede  kalma

süresinin az olması beklentiler arasındaydı. Bu noktada ekstra neler yapabiliriz diye

düşünerek  sitede  kalma  süresini  artırabilecek  bir  dizi  eklemelerde  bulunuldu.

 

44

 

Öncelikle yüklenmek istenen program ile ilgili açıklama bilgisini eklendi. Bu içerik

bilgisini  destekleyici  nitelikte  program  ile  ilgili  ekran  görüntülerine  yer  verildi.

Böylece hem kullanıcılar o program hakkında detaylı bilgiye ulaştırılarak kullanıcı

memnuniyetleri  artırıldı,  hem  de  sitede  kalma  süresini  artırma  yönünde  somut

adımlar atılmış oldu.

Buna  bağlı  olarak  hemen  çıkma  oranı  düşmesi  sağlandı  ve  “benzer  haberler”  gibi

kısımlar ile kullanıcıların daha fazla sayfayı gezmesi sağlandı.

Aşağıdaki  grafikten  görülebileceği  üzere  günlük  ziyaretçi  sayısı  20  bin  civarında

ortalama ziyaret süresi ise 2 dakika dolaylarındadır.

 

Şekil 31 – Ziyaret süresi ve sayısı

 

Ayrıca kullanıcıların hareketlerini daha iyi izleyebilmek ve ona göre içeriği kullanıcı

odaklı  optimize  edebilmek  için  siteye  giren  üyelerin  kullanıcı  adı,  cinsiyeti,

gezindikleri  içeriklerin  adresi  gibi  bilgileri  aşağıdaki  kod  yardımıyla  belirli

aralıklarla  Google’a  aktarmak  suretiyle  Google  Analytics  verileri

detaylandırılmaktadır.

<script  type=”text/javascript”>var

tarih_format=”MjAxMy0wMS0xMyAyMDowNjozMg==”;var

_gaq=_gaq||[];_gaq.push([‘_setAccount’,’UA-263945-

1′],[‘_setDomainName’,’.indir.com’]);if($.cookie(‘kullanici_adi’)){var  cins=new

Array(“”,”Bay”,”Bayan”);_gaq.push([‘_setCustomVar’,1,’Kullanici

 

45

 

Tipi’,’Uye’,2]);if($.cookie(‘uye_bilgi’)){_gaq.push([‘_setCustomVar’,2,’Cinsiyet’,cins[

$.cookie(“uye_bilgi”).split(“-

“)[1]],2],[‘_setCustomVar’,3,’Yas’,$.cookie(“uye_bilgi”).split(“-

“)[0],2]);}}else{_gaq.push([‘_setCustomVar’,1,’Kullanici Tipi’,’Ziyaretci’,2]);}

_gaq.push([‘_setSiteSpeedSampleRate’,2],[‘_trackPageview’],[‘_trackEvent’,’bolum’,’

Blog’,”,0,true],[‘_trackEvent’,’altbolum’,’blogokuma’,”,0,true],[‘_trackEvent’,’kategori’,

‘Assassins  creed,  gta  4,  skyrim,  açık  dünya  oyunu,  en  iyi  10

oyun’,”,0,true],[‘_trackEvent’,’icerik’,’en-iyi-10-acik-dunya-

oyunu’,”,0,true],[‘p._setAccount’,’UA-26456767-

5′],[‘p._setDomainName’,’.indir.com’],[‘p._trackPageview’,’/pw/icerik_link/blog/oyun

,  dosya  konusu/en  iyi  10  açık  dünya  oyunu’]);(function(){var

ga=document.createElement(‘script’);ga.type=’text/javascript’;ga.async=true;ga.src=(‘

https:’==document.location.protocol?’https://ssl’:’http://www’)+’.google-

analytics.com/ga.js’;var

s=document.getElementsByTagName(‘script’)[0];s.parentNode.insertBefore(ga,s);})(

);</script>

 

4.8  Siteye Gelen Linkler

 

Google Webmaster Tools aracılığıyla siteye gelen linklere bakıldığında alınan linkler

de  yoğunluğun  ana  sayfada  olduğu  görülüyor.  Ana  sayfayı  oyun  kategorisine  ve

diğer iki program takip ediyor.

Rakamlara  bakıldığında  da  görülebileceği  gibi,  57  bin  civardı  bir  link  sayısı

gözükmektedir. Bu kadar yüksek bir sayıya ulaşmada ki etkenlerden biri de, yukarıda

da  bahsettiğim  gibi jenerik  alan  adı  olmasıdır. Site  henüz  aktif  hale gelmeden pek

çok makale ve yazıda yer alan linklerin katkısı göz ardı edilemez.

 

46

 

 

Şekil 32 – Siteye gelen linkler ve rakamları

Siteye gelen linklere detaylı olarak bakacak olursak, program siteleri ve forumlar ve

bloglar gibi bir içerik yoğunluğuyla karşılaşıyoruz. Bu da aslında hedef kitlelerden

link alındığını bizlere gösteriyor.

 

Şekil 33 – Alınan linklerin detaylı incelenmesi

 

 

47

 

4.9  Canonical Yönlendirmeler

 

Aynı adres gibi gözükse de Google tarafından farklı iki adres olarak algılanacağı için

www.indir.com/  adresi  canonical  yönlendirme  ile  www.indir.com’a  yönlendirildi.

Böylece link yapısı da güçlendirilmiş oldu.

Sayfa kodlarında <Head> bölümünde aşağıdaki kod kullanıldı.

<LINK rel=”canonical” href=”http://www.indir.com/” />

 

4.10 Kod yapısı

 

Sitenin  görsel  kodlaması  XHTML  ve  CSS  kodlama  teknikleri  kullanılarak,  W3C

standartlarına uygun olarak yapıldı.

 

Şekil 34 – W3C CSS Doğrulaması

4.11 Favicon

 

Sitenin  kullanıcı  gözünde  kalitesini  artırarak,  tarayıcı  da  açık  bulunan  diğer

sitelerden de farklılaşmasını sağlayacak olan favicon kullanılmıştır.

Favicon dosyası site kodlarının <head> bölümünde aşağıdaki kod ile tanımlanmıştır.

<LINK rel=”shortcut icon” href=”http://www.indir.com/favicon.ico” />

 

 

48

 

 

Şekil 35 – Favicon görünümü

4.12 Open Graph

 

Son trendler göz önünde bulunarak ele alınan indir.com’da kullanıcılara “Facebook

ile bağlan” seçeneği sunulmuş ve kullanıcıların hesaplarını eşleştirmeleri durumunda

Facebook  haber  akışlarında  aktivitelerinin  görüntülenebilmesine  yardımcı  olmak

amacıyla Open Graph protokolü kullanılmıştır.

Open Graph protokolü, <Head> bölüme yerleştirilen aşağıdaki kodlar kullanılmıştır.

<META property=”og:title” content=”indir.com – Bedava program indir”/>

<META property =”og:description” content=”Hızlı ve güvenli bir biçimde program,

oyun  ve  mobil  uygulamaları  (iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone)  indirin.

Aradıklarınıza kolayca ulaşın.”/>

<META property =”og:type” content=”website”/>

<META property =”og:url” content=””/>

<META  property  =”og:image”  content=”http://www.indir.com/img/media/indir-

logo-kare.png”/>

 

4.13 Twitter Card

 

Kullanıcıların  Twitter’da  bir  içeriği  paylaştıkları  durumda,  içerik  ile  ilgili  özet

bilgilerin  görüntülenmesine  izin  veren  Twitter  Card  yapısı  kullanılarak,  Twitter

paylaşımlarının  arttığı  ve  Twitter’dan  gelen  kullanıcı  sayısında  artışlar  olduğu

gözlemlenmiştir.

Twitter Card, <Head> bölüme yerleştirilen aşağıdaki kodlar kullanılmıştır.

<META name=”twitter:card” content=”summary”>

 

49

 

<META name=”twitter:site” content=”@indir_com”>

<META name=”twitter:creator” content=”@HasanYasar”>

<META name=”twitter:url” VALUE=”” />

<META name=”twitter:title” VALUE=”indir.com – Bedava program indir” />

<META  name=”twitter:description”  VALUE=”Hızlı  ve  güvenli  bir  biçimde

program,  oyun  ve  mobil  uygulamaları  (iPhone,  iPad,  Android,  Windows  Phone)

indirin. Aradıklarınıza kolayca ulaşın.” />

<META  name=”twitter:image”  VALUE=”http://www.indir.com/img/media/indir-

logo-kare.png” />

 

SONUÇ

 

İnternet’e  bilgiye  erişme  konusunda  en  büyük  kaynak  haline  gelen  Web  arama

motorlarının önemi  her  geçen  gün artmaktadır.  Arama  motorlarının bu  denli  önem

kazandığı günümüzde, arama sonuçlarında üstte çıkabilmek ve daha çok kullanıcıya

hitap edebilmek için web siteleri arasında ki rekabet artmış durumdadır. Bu rekabette

siteleri sıralamalarda öne taşıyacak en önemli faktör ise arama motoru optimizasyonu

çalışmalarıdır.

Arama  motoru  optimizasyonuna  etkisi  olduğu  düşünülen  ve  Google  tarafından  da

belli  ipuçlarında  vurgulanan  PageRank  ve  TrustRank  değerlerini  artırmak  amaçlı

siteye gelen ve siteden çıkan linkler konusunda çok titiz olunmalıdır. Farklı kategori

ve farklı dillerdeki sitelerden alınacak linklerin alınmamasına dikkat. Meta etiketleri

ve  robots.txt kullanımlarına dikkat  edilmelidir.  Sayfalarda  başlık  etiketleri  mutlaka

kullanılmalı ve sayfaya hiyerarşik bir yapı kazandırılmalıdır.

Google’ın  son  yıllarda  yapmış  olduğu  Panda  ve  Penguen  güncellemeleri

incelendiğinde,  spam  sitelerle  mücadele  edebilmek  için  Google  algoritmalarında

yenilikler  olduğu  ve  SEO  konusunda  yeni  etkenlerin  devreye  girdiği  görülmüştür.

Sitede  kalma  süresi,  alan  adı  etkisi,  server  yerleşkesi,  canonical  yönlendirmeler,

favicon  ve  wide  linkler  ayrıntılı  olarak  incelenmiş;  daha  çok  sosyal  medya

etkileşimine  olanak  sağlanabilmesi  için  Open  Graph  ve  Twitter  Card  yapıları  ele

alınmıştır.

Yapılan uygulama sonucunda “indir.com” hizmet vermeye başlamasından 2,5 ay gibi

bir süre sonra Google sıralamasında ilk sayfada yer edinmeyi başardı. Ve bir yıllık

gelişimi  sonucunda  kullanıcı  verileri  ile  gözlemlenerek  iyileştirilmeler  yapıldı.

Bunlarında sonucunda Google sıralamasındaki gelişimi, şekilde 36’da da görüleceği

üzere olumlu olarak gelişmeye devam etti.

 

 

Şekil 36 – Google’da indir kelimesi arama sonuçlarındaki aylık bazda değişim

 

Ocak  2012  –  Ocak 2013  aralığı  incelendiğinde  arama  motorlarında  yeni  yeni  yer

edinmeye  başlayan  ve  aylık  ziyaretçisi  sayısı  35  bin  civarında  olan  “indir.com”

Aralık  2012  itibariyle  aylık  570  bin  ziyaretçi  sayısına  erişmiş  ve  Google

sıralamasında 3. Sıraya yükselmiştir. Ziyaretçi sayısının %70 gibi bir miktarı Google

arama  sonuçlarından  alındığı  dikkate  alınırsa,  sıralamadaki  yükseliş  ile  ziyaretçi

sayısının artışının paralel olduğu anlaşılacaktır.

Şekil 37’de de görüleceği gibi, Ocak’12 – Ocak’13 aralığı için aylık bazda ziyaretçi

sayıları da Google sonuç sayfalarındaki yükselişe doğru orantılı olarak yükselmiş ve

gelişmiştir  Ocak  ayı  verileri  1-10  Ocak  arasına  ait  olduğu  için  grafik  düşüş

göstermektedir. Ocak ayı sonuna doğru grafiğin normale dönmesi beklenmektedir.

 

Şekil 37 – Aylık bazda ziyaretçi sayısı

İncelediğimiz  kelime  olan  “indir”  aramaları  için  indir.com’a  ait  son  dört  aylık

istatistikler  incelendiğinde  sıralamadaki  konum  ile  tıklama  oranlarının  değişimini

daha  net  ortaya  koyabiliriz.  Şekilde  37’de  görüleceği  üzere  indir.com’un,  indir

kelimesi  aramalarında  birinci  sırada  konumlandığı  durumlarda  tıklama  oranı  %56

iken, ikinci sıraya düştüğü durumlarda tıklama oranı yarıya yakın miktarda düşmekte

ve %29 olmaktadır.

 

Şekil 38 – Sıralamaya göre tıklama oranı

 

Hedef  kelimemiz  olan  “indir”  kelimesi  dışında,  siteye  ziyaretçi  kaynağı  sağlayan

diğer anahtar kelimelerde incelendiğinde, şekil 39’da görüleceği üzere “oyun indir”

kelimesinin  daha  fazla  arama  hacmine  sahip  olduğu  görüşmektedir.  Ancak  “oyun

indir” kelimesinde ortalama Google konumu 5.9 olduğu için, tıklama oranları %9’da

kalmıştır.

Şekil 39 – Anahtar kelimeler ve tıklama oranları

 

Diğer anahtar kelimelerdeki pozisyonlardan dolayı alınan tıklamalar da, ziyaretçisi

sayısını olumlu yönde etkilemiş, indir kelimesinde birkaç basamaklık değişimlere

rağmen ziyaretçi sayısı şekil 40’da da gördüğümüz üzere her ay artışa devam

etmiştir.

 

Şekil 40 – Google’daki indir kelimesi aramalarındaki sıra ile ziyaretçi sayısı orantısı

 

Yapılan  uygulama  sonucunda  alan  adının  etkisinin  optimizasyona  katkısının

kendisini  gösterdiği  görülmüştür.  Hedef  kitlesi  Türk  kullanıcılar  olan  sitenin

 

serverları Türkiye’de barındırılarak “Google.com.tr” aramalarında avantaj kazanması

sağlanmıştır.  Siteden  çıkan  linkler  minimuma  indirgenmiş  ve  TrustRank  değerinin

artırılması  hedeflenmiştir.  Başlık  ve  açıklama  yazılarının  birbiriyle  uyumlu  ve

uzunluklarının  da  uygun  karakter  limitleri  dahilinde  olmasına  özen  gösterilmiştir.

Robots.txt  dosyasında  gerekli  düzenlemeler  yapılarak  arama  motorları  robotlarına

yön  gösterilmiştir.  Editörlere  spesifik  olarak  tasarlanan  alanlar  “disallow”  olarak

işaretlenmiştir.  Kod  yapısı  W3C  standartlarına  uygun  hale  getirilmiş  ve  favicon

kullanımına  da  dikkat  edilerek,  sitenin  kalite  düzeyinin  artması  amaçlanmıştır.

Canonical  yönlendirmeler  ile  hem  tekrar  eden  içeriklerin  önüne  geçilmiş,  hem  de

linklerin etkilerinin tek bir URL’de toplanması amaçlanmıştır. Yeni teknolojiler olan

Open Graph ve Twitter Card siteye entegre edilerek, sosyal medyadaki etkileşimin

artması amaçlanmıştır. Sosyal medya gibi mecralarda sitelerin paylaşılma sıklığı da

artık  bir  etken  haline  geldiği  unutulmamalıdır.  Çünkü  kullanıcılar  sevdikleri  ve

başkalarının  da  işine  yarayacağını  düşündükleri  sosyal  medyada  paylaşırlar.  Doğal

olarak  paylaşmaya  değerli  görülen  link,  kullanıcı  gözünde  değerlidir.  Arama

motorları da kullanıcı odaklı düşünerek onlara değer vereceklerdir.

Google  SEO  araçları  ile  sitenin  takibi  yapılarak  sitede  kalma  süresi  ve  alınan

bağlantılar  düzenli  olarak  kontrol  edilmelidir.  Gerektiği  durumlarda  istenmeyen

linkler engellenmelidir.

Google’ında  vurguladigi  gibi  sitelerin  asıl  ziyaretçisi  arama  motorları  değil,

kullanıcılardır. Bu nedenle arama motorları için  değil, kullanıcılar düşünülerek site

tasarlanmalıdır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir